Monika Pešavová - mezzosoprán

Monika Pešavová pochází ze Sokolova, kde se již od mala intenzivně věnovala zpěvu na místní ZUŠ. Na Západočeské univerzitě v Plzni vystudovala magisterský obor učitelství psychologie a německého jazyka, který zakončila diplomovou prací na téma Vliv pěveckých aktivit na rozvoj osobnosti žáka. V průběhu tohoto studia se začala věnovat oboru zpěv a učitelství hudební výchovy pod vedením doc. Svatavy Luhanové na téže univerzitě. Během studia získala v roce 2012 jako ocenění Stipendium Plzeňského kraje. Pod vedením stejné pedagožky také absolvovala obor zpěv na Konzervatoři Plzeň. Zde v rámci studentských představení nastudovala roli Succantora v jednoaktové opeře Erat unum cantor bonus od F. X. Brixiho v režii Dominika Beneše a roli Třetí víly v Purcellově opeře Královna Víl - The Fairy Queen v režii Magdaleny Švecové.

Absolvovala mistrovské pěvecké kurzy pod vedením Wilmy Vernocchi, Genevieve Bouillet, Andrey Kalivodové, Ivana Kusnjera, Dagmar Peckové, Adama Plachetky, Kateřiny Kněžíkové a Magdalény Blahušiakové. Již řadu let se pravidelně účastní mistrovských pěveckých kurzů italského pěvce a pedagoga Antonia Carangela. Své pěvecké dovednosti si nadále rozšiřuje pod vedením prof. Jarmily Chaloupkové.

Od roku 2009 působí jako učitelka zpěvu na ZUŠ a od roku 2011 jako členka souboru opery Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde účinkuje či účinkovala v představeních Kníže Igor, Tajemství, Polská krev, Tosca, Carmina Burana, La traviata, Voják a tanečnice, Aida, Sedlák Kavalír a Komedianti, Libuše, Jana z Arku na hranici, Evžen Oněgin a mnohých dalších.
V opeře Parodie soudobého maďarského skladatele Gábora Kereka ztvárnila roli 1. dívky, v představení Zápisník Zmizelého roli Zdeňky Janáčkové, v opeře Významné tajemství Sergia Rendineho roli 2. turisty. V osobitém open-air představení Chudenická Rusalka Bledá v přírodním amfiteátru v Areálu Bolfánek u Chudenic ji diváci mohli vidět jako 3. žínku. V sezónách 2015/16 a 2016/17 ztvárnila v opeře Čarostřelec roli 2. družičky. V operetě Pařížský život si zahrála roli Charloty. Od října 2017 vystupuje jako 3. žínka v dětském představení O Rusalce na malé scéně Divadla J.K.Tyla.

Řadu let byla členkou a sólistkou smíšeného pěveckého sboru Nová Česká píseň, se kterým absolvovala mnoho zahraničních i tuzemských zájezdů a soutěží.

Je také členkou uskupení Trio Classic, které pravidelně koncertuje a věnuje se charitativní činnosti - již řadu let spolupracuje s Dětským centrem Plzeň, pro nějž je určen výtěžek mnohých koncertů, či s nadačním fondem Ještěřice, který se zaměřuje na pomoc potřebným.

Od roku 2014 spolupracuje s klavíristkou Danou Husákovou, se kterou se věnuje koncertní činnosti.