Monika Pešavová - mezzosoprán

Dana Husáková

Tato rodačka ze Sušice získala základy klavírní hry na Základní umělecké škole J. Kličky v Klatovech pod vedením pí. uč. Pavly Röbsteckové. V roce 2007 absolvovala na Konzervatoři v Plzni, kde navštěvovala klavírní třídu MgA. Věry Müllerové.

Po absolutoriu na konzervatoři úspěšně složila přijímací zkoušky na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, kde absolvovala bakalářské studium v oboru Hra na klavír a poté pokračovala navazujícím magisterským studiem v oboru Klavírní interpretace ve třídě doc. Ivana Gajana.

Zúčastnila se několika klavírních soutěží - Soutěž konzervatoří, Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž, Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua. Absolvovala master classes u významných pianistických osobností (J. Skovajsa, O. Krimmer, D. Buranovský, A. Arad, A. Zenziper ad.). Zúčastnila se několika mezinárodních interpretačních a pedagogických kurzů, například v  Týně nad Vltavou, v Brně a v Praze, spolupracovala s Českým rozhlasem, měsíčníkem Talent a s houslovým duem Duo Lyriko.

Od roku 2012 se věnuje pedagogické činnosti v ZUŠ Třemošná, kde je též vedoucí klavírního oddělení. Koncertuje v České republice i v  zahraničí. Věnuje se také komorní hře a soukromé pedagogické činnosti.